Hoe kan ik tolkuren aanvragen?

Mensen met een auditieve beperking hebben recht op een tolk Nederlandse Gebarentaal.
Met een verklaring van uw huisarts of KNO-arts kunt u tolkuren aanvragen.

Voor onderwijs- en werksituaties dient u uw aanvraag in bij het UWV waartoe u behoort.
Het UWV vergoedt een tolk voor 15% van uw werktijd en, tot uw 30e jaar, voor alle uren die
u op school zit.

Voor privésituaties, zoals een feestje of een bezoek aan de dokter, vraagt u uren aan bij Tolkcontact. U heeft per jaar recht op 30 tolkuren, als u doofblind bent op 168 tolkuren. Indien nodig kunt u extra uren aanvragen. U dient dan aan te geven hoeveel uren u extra nodig heeft en waarvoor. Als u hier meer informatie over wilt, kijk dan op de site van Tolknet: www.tolknet.nl. Daar zijn ook de aanvraagformulieren te downloaden.

Wat is NmG?

NmG staat voor Nederlands ondersteund met Gebaren. Bij NmG houd je tijdens het gebaren de Nederlandse woordvolgorde en grammatica aan en niet de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. Hierdoor is NmG geen officiële taal maar een mengvorm van gebarentaal en Nederlands. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen met een cochleair implantaat of mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden en het Nederlands als eerste taal hebben geleerd. Er zijn veel verschillende vormen van NmG. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle woorden in de zin met gebaren te ondersteunen of om alleen gebruik te maken van een heel duidelijk mondbeeld met een paar gebaren.

Is gebarentaal universeel?

Nee, zoals niet iedereen ter wereld dezelfde taal spreekt, spreken ook niet alle doven dezelfde gebarentaal. Omdat gebarentalen meestal ontstaan zijn rondom dovenscholen, is er in Nederland van oorsprong zelfs sprake van vijf verschillende gebarentaaldialecten.

Waarom ben je Nederlandse Gebarentaal gaan leren?

Toen ik in 2003 met de tolkopleiding begon, had ik geen dove familieleden, vrienden of kennissen. Mijn interesse voor gebarentaal werd jaren eerder al gewekt door een reportage die ik op televisie zag. Ik wist meteen dat ik die taal ook graag wilde leren. Daarom heb ik na mijn vwo-examen besloten de tolkopleiding te gaan volgen, om zo van gebarentaal mijn beroep te kunnen maken. Door de afwisseling en het contact met mensen blijft mijn werk ontzettend leuk en uitdagend.

Deze website is ontworpen en gerealiseerd door: www.marleenkorsten.nl